COBLO. Bouwen doe je zo! | Gratis verzending binnen Nederland | Levering binnen 3 dagen

Disclaimer

Op het gebruik van deze website www.coblo.nl zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie

COBLO B.V. (hierna “COBLO”) streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met grote zorgvuldigheid is samengesteld, kan het voorkomen dat er onvolkomenheden zijn op het gebied van volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De verstrekte informatie is dan ook uitsluitend indicatief, er kunnen geen rechten aan worden ontleend en de informatie kan ieder moment worden gewijzigd. Bezoeker van de website is zelf verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie en COBLO is hier niet voor aansprakelijk.

Kleurafwijkingen

Kleuren op de website van verpakkingen, producten en overige beelden zijn slechts ter illustratie. Werkelijk product- en verpakkingskleuren kunnen afwijken. COBLO kan niet worden aangesproken op deze (kleur)afwijkingen ten opzichte van het daadwerkelijke product.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle publicaties en uitingen (waaronder alle foto’s en video’s) op www.coblo.nl en de daaraan verbonden social media kanalen zijn zelf geproduceerd en eigendom van COBLO. Alle publicaties en uitingen zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Niets uit deze publicaties en uitingen (foto’s en video’s) mogen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd, bewerkt, verspreid of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat COBLO daar vooraf schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.

Hyperlinks

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. COBLO heeft geen invloed op deze website van derden en is niet verantwoorlijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. COBLO aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Waarschuwingslabel product

COBLO bevat kleine onderdelen. Daarmee is er verstikkingsgevaar. COBLO is niet geschikt voor kinderen onder de 3 jaar. Dit speelgoed bevat kleine magneten. Magneten die in het menselijk lichaaam aan elkaar of aan een metalen voorwerp hechten, kunnen een ernstig of dodelijk letsel veroorzaken. Raadpleeg onmiddellijk een arts indien magneten zijn ingeslikt. 

Het speelgoed van COBLO is CE-goedgekeurd en voldoet daarmee aan de Europese regels. Dat geven we ook duidelijk aan op onze verpakkingen. Uiteraard moet er wel zorgvuldig en op een juiste wijze mee worden omgegaan.