COBLO. Bouwen doe je zo! | Gratis verzending binnen Nederland | Levering binnen 3 dagen

Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING COBLO B.V.

Uw privacy is voor COBLO van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywetgeving. Dit betekent dat uw gegevens veilig zijn bij ons en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij COBLO doen met informatie die we over u verwerken. Als u na het lezen van deze verklaring nog vragen heeft, neem dan contact op met ons via info@coblo.nl

Wie zijn wij?

COBLO BV
Postbus 2112
5260 CC Vught, Nederland 
KvK: 82727392

 

Plaatsen en afhandelen van uw bestelling 

Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, gebruiken wij uw persoonsgegevens om deze af te kunnen handelen. Zonder uw gegevens kunnen wij immers geen bestellingen verwerken en het verwerken van deze persoonsgegevens is dan ook noodzakelijk om de overeenkomst uit te kunnen voeren. Wilt u deze gegevens niet verstrekken, dan kunt u helaas geen bestelling plaatsen.

Voor het verwerken van de bestelling gebruiken wij uw naw-gegevens en e-mailadres. Wij zullen uw persoonsgegevens aan onze bezorgdienst doorgeven om de bestelling bij u te laten bezorgen. Ook krijgen wij informatie over uw betaling van uw bank of creditcardmaatschappij. Wij ontvangen verder geen gegevens van derden.

De rechtsgrond voor de verwerking is uw toestemming. We gebruiken uw gegevens alleen voor het afhandelen van de door u geplaatste bestelling.

Bepaalde gegevens bewaren wij zeven jaar, dit is conform de wettelijke bewaarplicht. Gegevens die niet noodzakelijk zijn om te bewaren voor deze bewaarplicht, zullen wij uiterlijk één jaar na afronding van de bestelling verwijderen. Schrijf je je uit voor de nieuwsbrief, dan verwijderen wij deze gegevens uiterlijk drie maanden nadat je je hebt uitgeschreven.

Contactformulier en Nieuwsbrief 

Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen. Hiervoor gebruiken wij uw e-mailadres en naw-gegevens (indien u deze verstrekt). Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie tot uiterlijk zes maanden na ons laatste contact, tenzij er gronden zijn om de informatie langer te bewaren, zoals een mogelijk geschil.

U kunt zich abonneren op onze nieuwsbrief. Hierin leest u nieuwtjes, tips en informatie over onze producten en diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink waarmee uw inschrijving op de nieuwsbrief direct eindigt. Uw e-mailadres wordt toegevoegd aan de lijst van abonnees indien u daar toestemming voor geeft. Deze toestemming kunt u altijd intrekken. Uw gegevens worden bewaard tot uiterlijk drie maanden nadat u zich heeft afgemeld.

De abonneelijst verstrekken wij uiteraard niet aan derden. Wel voeren wij de gegevens in het mailingsysteem in, zodat je de nieuwsbrief kunt ontvangen. Met deze partij hebben wij afspraken gemaakt over de bescherming van jouw gegevens.

Verstrekking aan derden

In bepaalde gevallen is het nodig om uw gegevens aan derden te verstrekken. Dat gaat om gevallen waarin dit nodig is vanwege een wettelijke verplichting op vanuit een gerechtvaardigd belang zoals een redelijke bedrijfsuitoefening. Het gaat hierbij om:

  • Ons administratiesysteem;
  • Websitehosting;
  • Websitebouwer;
  • Boekhouder;
  • Marketingbureau;
  • De bank, voor het verwerken van betalingen;
  • Het systeem voor het versturen van de nieuwsbrief;
  • De bezorgdienst om het pakket te versturen.

Wij zorgen ervoor dat we met deze partijen afspraken hebben over een veilige verwerking en dat jouw gegevens afdoende zijn beschermd. We proberen de verwerkingen altijd binnen de EU te houden. Als dat niet lukt, dan slechts met landen met een passend beschermingsniveau en we maken goede en duidelijke afspraken met deze partijen over de bescherming van jouw gegevens. Uiteraard verkopen we jouw gegevens nooit door aan derden.

Cookies 

Onze website gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat u die niet steeds hoeft in te vullen.

Noodzakelijke & functionele cookies  

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten en wij laten Google de IP-adressen anonimiseren. We maken dus gebruik van de privacy vriendelijke instelling van Google Analytics, daarom hoeven we geen toestemming te vragen om deze cookies te plaatsen.

Daarnaast maken we in de webwinkel gebruik van noodzakelijke cookies die ervoor zorgen dat onze website onthoudt welke producten in het winkelmandje zitten. Omdat dit noodzakelijke cookies zijn, hoeven we hier ook geen toestemming voor te vragen.

Social media

Op social media is het mogelijk om ons te taggen. Dat vinden we leuk! Als je mij tagt in stories of berichten, geef je mij toestemming om deze berichten te reposten.

Op onze website zijn social media buttons opgenomen. Als u daarop klikt, verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens. Voor informatie over de wijze waarop en wat ze daarmee doen, verwijzen wij u graag naar de privacyverklaringen van deze partijen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Er worden door COBLO geen besluiten genomen op basis van geautomatiseerde besluitvorming. Dit betekent dat er geen besluiten worden genomen zonder tussenkomst van een persoon.  

Beveiliging 

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat uw gegevens bij ons goed beveiligd zijn, zodat ze bijvoorbeeld niet zomaar ingezien kunnen worden door onbevoegden of ongewenst verloren gaan. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan en spannen ons in om incidenten te voorkomen.

Uw rechten

 U hebt de volgende rechten. Om deze rechten uit te oefenen, kunt u contact opnemen met info@coblo.nl:

- Inzage in de precieze persoonsgegevens die we van u hebben;
- Het laten corrigeren van fouten;
- De verwerking laten beperken;
- Bezwaar maken tegen bepaald gebruik;
- Een verzoek tot het overdragen van gegevens;
- Het laten verwijderen van persoonsgegevens; 
- Intrekken van gegeven toestemming, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van eerdere verwerkingen voordat de toestemming werd ingetrokken;
- Het indienen van een klacht.

Klacht indienen 

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier omgaan met uw privacy, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer onze dienstverlening wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Op onze website staat altijd de meest recente versie.

JULI 2021